nene

Sorteo Temporada Alta

Pide tu presupuesto

Bases del sorteig d’adjudicació d’entrades del Festival de Temporada Alta 2019DYNEFF ESPAÑA, SLU com a patrocinador Premium del festival de TEMPORADA ALTA 2019 sorteja entrades dobles per a espectacles del Festival de Temporada Alta 2019 que se celebra a la ciutat de Girona.

Tots els interessats podran participar a partir del dia 14/10/2019 fins el 06/12/2019.

PRIMERA.- ACCEPTACIÓ DE LES BASES LEGALS

És requisit indispensable per a participar en aquest sorteig l’acceptació de la totalitat de les presents bases.

SEGONA.-PARTICIPANTS

DYNEFF ESPAÑA, SLU (en endavant l’Organitzador) realitzarà un sorteig d’entrades en el que podran participar totes les persones que siguin majors d’edat i tinguin plena capacitat d’obrar. Cada participant podrà només optar a una entrada doble.

Queden excloses les empreses així com  treballadors o familiars de treballadors de l’Organitzador.

És requisit indispensable per a ser participant que aquests hagin realitzat i pagat una comanda de gasoil calefacció de mínim 500 litres entre els dies 14/10/2019 i el  06/12/2019 ambdós inclosos.

TERCERA.-NOMBRE D’ENTRADES

L’Organitzador sortejarà entrades dobles, és a dir, 24 entrades en packs de 2, pels següents espectacles:

LA PARTIDA D'ESCACS

26/10/2019

20:30h

T. MunicipalLA TENDRESA

08/11/2019

20:30h

T. MunicipalJANE BIRKIN

09/11/2019

20:30h

AuditoriHOTEL

01/11/2019

16:30h

T. MunicipalROMANCERO GITANO

16/11/2019

20:30h

T. MunicipalCASA DE NINES

19/10/2019

18h

T. MunicipalRETOUR À REIMS

06/12/2019

18h

T. MunicipalJERUSALEM

28/10/2019

20:30h

T. Municipal

El premi no inclou trasllat ni despeses o dietes de cap tipus.

QUARTA.- SISTEMA DE SORTEIG

a)   Per tenir opció a les entrades, el client ha d'haver facilitat les dades obligatòries que es sol·liciten, i acreditar mitjançant documentació fefafent aquestes dades en el moment de recollir-les.b)   Els sortejos es fan a la seu de DYNEFF ESPAÑA SLU situada al Carrer Migdia número 37, 1er de Girona i (a partir del 11 d’octubre) a les 12h. (un per a cada espectacle i per setmana). DYNEFF realitzarà el sorteig entre els participants que compleixin els requisits establerts a la clàusula SEGONA de les presents bases.c)    Obtingut el guanyador setmanal, Dyneff es posarà en contacte amb ell per a comunicar-li.d)   En cas de no poder contactar con el guanyador, després de tres intents de trucada telefònica, i passades 24 hores des de la primera trucada, Dyneff tornarà a sortejar el premi, amb la mateixa metodologia explicada en la clàusula Cinquena.e)   En cas de que el guanyador comuniqui expressament que no està interessat amb el premi obtingut, ho farà saber a Dyneff mitjançant correu electrònic. Dyneff tornarà a sortejar el premi, amb la mateixa metodologia explicada en la clàusula Cinquena.f)    Les entrades s’hauran de recollir a les oficines de DYNEFF durant els 5 dies següents a la realització del sorteig, en horari de 9:00h a 17:00h aportant la documentació acreditativa de la persona guanyadora.g)    Dyneff no es fa responsable, i no reintegrarà, ni en cas de pèrdua, les entrades un cop entregades. En cas de cancel·lació de l’espectacle, DYNEFF no es farà responsable de la reposició del mateix.h)   Els guanyadors podran renunciar al premi, però no podran cedir ni bescanviar la seva posició i/o entrades a cap altre persona o sol·licitar el seu equivalent econòmic. No serà possible canvis de data ni d’espectacle.CINQUENA.- METODOLOGIA DE SORTEIG

a)    Es seleccionaran totes les factures emeses de les comandes realitzades segons els requisits establerts a la clàusula SEGONA de les presents bases.

b)    Tots els números les factures mencionades s´introduiran en la plataforma web de sorteig aleatori www.sortea2.com. El sorteig es generarà automàticament, indicant el numero guanyador, amb el premi obtingut.

c)    Els resultats detallats del sorteig es podran comunicar a qualsevol participant que així ho sol·liciti. L´organitzador li proporcionarà a tal efecte l´enllaç on hi constarà el numero de participants, i els números de factures guanyadores.SISENA.-FRAU

En el cas que l’Organitzador detecti qualsevol anomalia o sospiti que un participant està impedint el normal funcionament del sorteig, de qualsevol forma possible, podrà de forma unilateral eliminar la inscripció d’aquest participant.L’Organitzador es reserva el dret de sol·licitar l’acreditació personal i fefaent dels participants afortunats així com el dret d’eliminar a qualsevol participant que defraudi, alteri o inutilitzi el bon funcionament i/o el transcurs normal i reglamentari del present sorteig o a aquell que s’evidenciï o es sospiti que té una actuació irregular en sentit estricte.SETENA.- TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

En compliment d’allò establert en elReglament( UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de abril de 2016 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, els participants autoritzen que les dades personals que ha facilitat per realitzar la seva comanda de gasoil, així com aquelles altres que pugui facilitar en el futur, s’incorporin a un fitxer titularitat de Dyneff amb la finalitat de poder gestionar amb l’establiment corresponent les entrades que hagin estat assignades mitjançant el present sorteig, així com per a poder enviar informació i publicitat per qualsevol mitjà de comunicació, inclosos els mitjans electrònics, dels productes i serveis oferts per l’Organitzador. Aquestes dades personals no seran cedides excepte en els casos anteriorment indicats així com en aquells altres regulats per la pròpia normativa. En qualsevol cas, tots els participants podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes previstos en la LOPD i la seva normativa desenvolupament, a través de  la següent adreça Carrer Migdia, 37- 1º- 17002 GIRONA, mitjançant comunicació escrita i fotocòpia del DNI indicant la referència LOPD o mitjançant l’adreça de correu electrònica Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

VUITENA.- RESPONSABILITAT

L’Organitzador només respon de garantir la imparcialitat en el sistema d’assignació de les entrades ofertes però en cap cas es responsabilitza dels serveis oferts per Temporada Alta o el Teatre Municipal de Girona.L’Organitzador tampoc es responsabilitza de les possibles pèrdues, deterioraments, robatoris, retards o qualsevol altra circumstància imputable a tercers que poguessin afectar a la participació en el sorteig.L’Organitzador no es fa responsable de cap tipus de despesa derivada de la participació en aquest sorteig, ja sigui de telèfon, desplaçaments o qualsevol altra circumstància, en  que poguessin incórrer els participants o els afortunats.

NOVENA.- LEGISLACIÓ I FUR APLICABLES

Per a la resolució de qualsevol controvèrsia derivada d’aquests bases de participació serà d’aplicació la legislació espanyola davant els tribunals i jutjats nacionals competents.A Girona, a 09/09/2019